Internaliserende problemen:

Concrete omschrijving/Algemene kenmerken:

Volgens DSM-5 zijn de kernsymptomen van internaliserende problemen van emoties die naar binnen worden gericht. Door een over-controle van emoties ontstaan internaliserende problemen.

Internaliserende problemen zijn:

Angst.

Angst is een normale reactie op een waargenomen of beleefde bedreiging. Angst is een normaal verschijnsel bij kinderen en vervult op zichzelf een gezonde, stimulerende functie. Bij internaliserende gedragsproblemen de die over controle van deze emotie wat het probleem veroorzaakt. De emotie en de beleefde bedreiging zorgen hierbij voor vermijding of ontwijking van situaties die in relatie staan met de angsten.

Depressie.

Bij depressie spreken we over stemmingsstoornissen met de kenmerken van het verliezen van levenslust, vermoeidheid of zware neerslachtigheid.

Onzekerheid en teruggetrokken gedrag.

Weinig vrienden, en moeite hebben met, het maken of onderhouden van sociale contacten. Door over-controle van onzekerheid kan het aangaan van een gesprek een groot obstakel vormen.

Psychosomatische klachten.

Wanneer psychische factoren een duidelijke aanwezigheid hebben en dit leidt tot een ziektebeeld wat zich vooral lichamelijk manifesteert. Stress is een voorbeeld hiervan.

Kenmerken van internaliserende problemen:

  • moeite hebben met concentratie en onderpresteren
  • gebrek aan zelfvertrouwen en laag zelfbeeld
  • moeite met sociale contacten, weinig vrienden
  • vermoeidheid, lusteloosheid
  • somberheid
  • angst en stress in overmaat
  • over-kritisch zijn
  • paniekaanvallen
  • zelfbeschadiging (automutilatie)
  • slaap- of eetproblemen

Klik hiervoor beeldmateriaal van iemand met automutilatie.

Oorzaken:

Gedrag en omgeving .

Het ontstaan van gedragsproblemen is terug te vinden in het gedrag en de reactie van de omgeving daarop. Het negatief reageren op gedragsproblemen creëert een negatieve interactie.

Deze interactie kan het gedrag versterken wat leidt tot negatieve feedback.

Wisselwerking kinderen en ouders.

De reactie van ouders en verzorgers is essentieel. Wanneer het de ouders lukt om op een correcte en duidelijke manier te communiceren met het kind is er niets aan de hand. Het is normaal dat kinderen gaan uitproberen en ontdekken.