Heemskerk, I., Bassant, J., Bassant-Hensen, M., Heezemans, E., Janssen, H., Van Kempen, T., . . . Weerman, A. (2017). Mensenwerk: oriƫntatie op werkvelden in het sociaal werk. Bussum, Nederland: Uitgeverij Coutinho.

Rooijendijk, L., Dijt, A., Wijers, G. J., & Van Delft, F. (2011). De mens in thema’s. Een thematische behandeling van de menselijke levensloop. Den Haag, Nederland: Boom Lemma.

Van Laan, A. (2011). Delinquentie – Cijfers | NJi. Geraadpleegd op 27 februari 2019, van https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Cijfers-per-onderwerp-Delinquentie

Van Laan, A. (2017). Monitor Jeugdcriminaliteit. Geraadpleegd op 27 februari 2019, van file:///C:/Users/Startklaar/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/monitor-jeugdcriminaliteit%20(1).pdf

Van Lieshout, T., & Van Deth, R. (2018). Pedagogische Adviezen Voor Speciale Kinderen: Een Praktisch Handboek Voor Professionele Opvoeders, Begeleiders En Leerkrachten. Houten, Nederland: Bohn Stafleu Van Loghum.

Geerts, W., & Van Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren. Bussum, Nederland: Coutinho.

Teitler, P. (2013).Lessen in orde: handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum, Nederland: Uitgeverij Coutinho.