CANATAN ADVOCATEN. (z.d.). Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) – Strafrecht-Jeugd.nl. Geraadpleegd op 27 maart 2019, van http://strafrecht-jeugd.nl/gedragsbeinvloedende-maatregel-gbm

De Bil, K., & Stuit, K. (z.d.). Dak- en thuislozen. Geraadpleegd op 27 maart 2019, van https://dakthuislozen.wordpress.com/

College voor de rechten van de mens. (z.d.). Vrijheid van meningsuiting. Geraadpleegd op 30 april 2019, van https://mensenrechten.nl/nl/vrijheid-van-meningsuiting

Discriminatie melden via Centraal Meldpunt Nederland. (z.d.). Geraadpleegd op 3 mei 2019, van https://meld.nl/melding/discriminatie/

Discriminatie. (z.d.). Geraadpleegd op 24 april 2019, van https://www.discriminatie.nl/

Gemeente Zwolle. (z.d.). Wanneer ben je dak- of thuisloos? | Gemeente Zwolle. Geraadpleegd op 27 maart 2019, van https://www.zwolle.nl/wanneer-ben-je-dak-of-thuisloos

Ieder1 gelijk. (z.d.). Ras ( afkomst of huidskleur). Geraadpleegd op 24 april 2019, van https://www.ieder1gelijk.nl/ras-afkomst-huidskleur/

Judex. (2018a, 7 maart). Wat is voorlopige hechtenis en wanneer kan dit worden toegepast? Geraadpleegd op 27 maart 2019, van https://www.judex.nl/rechtsgebied/strafrecht/de-verdachte/artikelen/wat-is-voorlopige-hechtenis-en-wanneer-kan-dit-worden-toegepast/

Judex. (2018b, 7 maart). Maatregelen in het strafrecht (TBS). Geraadpleegd op 27 maart 2019, van https://www.judex.nl/rechtsgebied/strafrecht/straffen/artikelen/maatregelen-in-het-strafrecht-tbs/

Kansfonds. (2017, 7 september). Dak- en thuislozen – Kansfonds. Geraadpleegd op 27 maart 2019, van https://www.kansfonds.nl/doelgroep/dak-en-thuislozen/

Macionis, J.,& Peper, B., & Van der Leun, J., (2014). De samenleving kennismaking met de sociologie.(12e editie). Amsterdam: Pearson Benelux BV.

Ministerie van Algemene Zaken. (2019, 21 februari). Wat is discriminatie? Geraadpleegd op 17 maart 2019, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/vraag-en-antwoord/wat-is-discriminatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken. (z.d.). Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod. Geraadpleegd op 17 maart 2019, van https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi7pkisz82r9/artikel_1_gelijke_behandeling_en%20discriminatieverbod%20geraadpleegd%20op%2017-3-2019

Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2014, februari). Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting. Geraadpleegd op 27 maart 2019, van https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Onderwerpen/Adolescentenstrafrecht/informatieblad-JJIs.pdf

Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2017a, 4 april). Straffen en maatregelen. Geraadpleegd op 27 maart 2019, van https://www.dji.nl/justitiabelen/jongeren-in-detentie/straffen-en-maatregelen/index.aspx

Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2017b, 21 februari). Wat is een gedragsbeïnvloedende maatregel? Geraadpleegd op 27 maart 2019, van https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren/wat-is-een-gedragsbeinvloedende-maatregel

Nederlands Jeugdinstituut. (z.d.). Maatregel Toezicht en Begeleiding – Jeugdreclassering | NJi. Geraadpleegd op 27 maart 2019, van https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Jeugdreclassering/Maatregel-Toezicht-en-Begeleiding

Nederlands jeugdinstituut. (z.d.). De gedragsbeïnvloedende maatregel – Jeugdreclassering | NJi. Geraadpleegd op 27 maart 2019, van https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Jeugdreclassering/De-gedragsbeinvloedende-maatregel

Overheid. (1966, 25 juni). wetten.nl – Regeling – Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs, Parijs, 14-12-1960 – BWBV0005155. Geraadpleegd op 17 maart 2019, van https://wetten.overheid.nl/BWBV0005155/1966-06-25/0/Verdrag_1/Verdragtekst/Artikel14/informatie%20geraadpleegd%2017-3-2019

Pauwels, M. (2017, 14 oktober). Thema 24 Mensen met een justitiële maatregel – ppt video online download. Geraadpleegd op 27 maart 2019, van https://slideplayer.nl/slide/2804715/

Racisme – 15 definities – Encyclo. (z.d.). Geraadpleegd op 4 mei 2019, van https://www.encyclo.nl/begrip/racisme

Radar. (2018, december). Discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging. Geraadpleegd op 30 april 2019, van http://radar.nl/file/2823289/Factsheet+discriminatie+godsdienst+of+levensovertuiging.pdf

Van Loghum, B. (z.d.). De Geneeskunstenaar. Geraadpleegd op 27 maart 2019, van https://books.google.nl/books?id=dL_dBgAAQBAJ