Van Lieshout, T. & Van Deth, R. (2018). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Houten: Bon Stafleu van Loghum

Rooijendijk, L., Dijt A., Wijers, A. & Delft, F. van (2011). De mens in thema’s. Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers

Tromp, N. (2017). Geen gewone puber : borderline en andere persoonlijkheidsproblemen tijdig herkennen. Asterdam: Nieuwezijds

Hofman, E., & Korevaar, L. (2011, 10 augustus). [studeren met borderline]. Geraadpleegd op 8 maart

2019, van http://begeleidleren.nl/wp-content/uploads/2018/10/studeren_met_borderline.pdf

Sikkel, M. (2013, 1 februari). [alles over borderline]. Geraadpleegd op 8 maart 2019,

van https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/borderline/

Van Staveren, R. (2011, 10 augustus). [patientengericht communiceren]. Geraadpleegd op 8 maart

2019, van https://www.henw.org/artikelen/patientgericht-communiceren-bij-de-borderlinecrisis

[belangenvereniging]. (2016, 1 februari). Geraadpleegd op 8 maart 2019, van

www.stichtingborderline.nl

[tips borderline]. (2016, 1 februari). Geraadpleegd op 8 maart 2019,

van https://gedragsproblemen-kinderen.info/tips-borderline/

IQ Qoaches. (2012, 15 februari). DSK-model. Geraadpleegd op 8 maart 2019,

van https://www.pillarmethodiek.nl/luisteren/dynamische-kwetsbaarheidsmodel

Depressie Vereniging. (2014, 3 december). “Ik wil graag weten wat een depressie is”. Geraadpleegd op

8 maart 2019, van https://www.depressievereniging.nl/depressie/

Nederlandse Kenniscentrum van Angst en Depressie. (z.d.). Behandeling van depressie.

Geraadpleegd op 10 maart 2019,

van https://nedkad.nl/voor-patienten-en-belangstellenden/depressie/de-behandeling-van-depressie/

10voordeleraar. (2019, 4 17). www.10voordeleraar.nl. Opgehaald van Kennisbasis Omgangskunde-pdf-versie maart 2018: https://www.10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_2017_tweedegraads/Kennisbasis%20Omgangskunde%20-%20pdf-versie%20maart%202018.pdf

Geerts, W., & van kralingen, R. (2016). Handboek voor Leraren. Bussum: Couthino.

Lieshout, T. v. (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Nauta, P., & Giesing, M. (2015). Leerlingen met een specifieke hulpvraag. Nauta en Giesing.

Rijksoverheid. (2019, maart 13). www.rijksoverheid.nl. Opgehaald van ondernemingsraad: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemingsraad/vraag-en-antwoord/wat-doet-een-ondernemingsraad-or

Voedingscentrum. (2019, mei 8). eetstoornissen. Opgehaald van voedingscentrum.nl: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/eetstoornissen.aspx

Volksgezondheidenzorg. (2019, mei 9). stemmingsstoornissen cijfers ziektelast. Opgehaald van www.volksgezondheidenzorg.info: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/stemmingsstoornissen/cijfers-context/ziektelast#definitie–node-definitie-van-bipolaire-stoornissen

Gezondheidsplein. (2019). Opgehaald van https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/gedragsstoornis/item120102

Kenniscentrum. (2019). Opgehaald van kenniscentrum kinder-en jeugdpsychiatrie: https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/gedragsstoornissen-odd-cd/

Lieshout, V. (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Houten: BSL.

www.ggzstandaarden.nl. (2019, April 4). Opgehaald van ggz standaarden: https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/persoonlijkheidsstoornissen/specifieke-omschrijving-persoonlijkheidsstoornissen

www.psyq.nl. (2015). Opgehaald van PsyQ: https://www.psyq.nl/persoonlijkheidsstoornis/verschillende-persoonlijkheidsstoornissen

Darwin, Charles. (2008). Het uitdrukken van emoties bij mens en dier. (1e druk) Nederland: Nieuwezijds B.V.

Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas. (1e druk) Nederland: Uitgeverij Lannoo Campus

Lieshout, T. van & Deth, R. van (2018). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. (3e , herziene druk) Houten: Bon Stafleu van Loghum

Thuisart (z.d.). Angststoornis. Geraadpleegd op 4 mei 2019, van https://www.thuisarts.nl/angststoornis

Wijzijnmind. (z.d.). Als angst en paniek je leven beheersen. Geraadpleegd op 4 mei 2019, van https://wijzijnmind.nl/psychipedia/angststoornis

Lentis (z.d.). Verschillende angststoornissen. Geraadpleegd op 4 mei 2019, van https://www.lentis.nl/probleem/angst/verschillende-angststoornissen/

Dwang.eu. OCD in een notendop. (z.d.). Geraadpleegd op 5 mei 2019, van https://www.dwang.eu/wat-is-ocd/

Wijzijnmind. (z.d.). Behandeling dwangstoornis. Geraadpleegd op 8 mei 2019, van https://wijzijnmind.nl/psychipedia/dwangstoornis/behandeling-dwangstoornis

Expresmezelf.(z.d.). Internaliserende problemen. Geraadpleegd op 11 mei 2019, van https://www.expresmezelf.nl/voor-wie/internaliserende-problemen/

Psyq (z.d.). Wat is angst. Geraadpleegd op 14 mei 2019, van https://www.psyq.nl/angststoornis/wat-is-angst

Schipper, R. & Koolhof , R.(2019, 15 maart). Internaliserende en externaliserende problematiek bij meisjes. Geraadpleegd op 11 mei 2019, van https://bijonspleegzorg.nl/2009/03/internaliserende-en-externaliserende-problematiek-bij-meisjes/

Stafleu, B. van & Haan, E, de (2018, 3 mei). Bedwing je dwang. Geraadpleegd op 6 mei 2019, van https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Bedwing-je-dwang