Verslaving problematiek

Bron: VNN Verslavingszorg Sneek

Je bent niet verslaafd maar je hebt een verslaving.

Het is een verslaving die op veel plekken in je lichaam zit. Maar ook iets ontregelt in je hersenen. Zoals andere hersenziektes dat ook doen bijvoorbeeld depressie dat ook doet. Het bevoeld heel veel levensgebieden.

Je vrienden, je partner. Je begint vaak met middelen omdat je ergens van af wil. En op het moment dat je daar mee stopt komt die schaamte, pijn en angst in alle hevigheid terug. Dus je kan de verslaving behandelen maar je moet ook iets doen aan de reden dat je ooit begonnen bent met de verslaving.

Omvang van de problematiek.

-In Nederland zijn er ongeveer 2 miljoen mensen die moeite hebben met de problematiek.

-Uit onderzoek blijkt dat de meeste voorkomende verslaving alcohol is naast tabak (8-10%)

-Klein deel daarvan zoekt hulp (67%)

Het proces van verslaving, de fasen en functies van gebruik.

Definitie van verslaving:

Een onweerstaanbare behoefte om middelen te gebruiken, onafhankelijk van de lichamelijke behoefte.

Wat is verslaving:

-Afhankelijkheid

-steeds meer nodig om hetzelfde effect te krijgen

-ontwenningsverschijnselen als je niet gebruikt

-Sterk verlangen naar het middel

-invloed op het dagelijks functioneren

Geestelijk en lichamelijke verslavingen

Lichamelijk

door jarenlang gebruik gaat echt lichaam wennen aan het middel en treden veranderingen.

is het middel niet meer in iemands leven dan wekt dat een schrik reactie op in iemand leven. Het hangt af van welke klachten iemand ervaart. De meeste mensen klagen dan over spanning angst onrust maar ook misselijkheid, overgeven zweten, dit hangt ook af van het middel gebruik.

Geestelijk afhankelijkheid:

Speelt meer in op het verlangen. Wanneer mensen die verslaafd zijn niet meer toegang hebben tot het middel. Dat ze steeds meer trek in het middel krijgen dan spreek je van geestelijke afhankelijkheid. Voorbeelden daarvan zijn. Dat mensen al geruime tijd zijn gestopt toch de behoefte houden. Dit kan komen door prikkelen die worden opgeroepen wanneer ze in situaties komen die linken aan de behoefte.

Middelen waar je verslaafd aan kunt raken zijn:

-Alcohol

-Tabak

-Drugs

-Slaap- en kalmeringsmiddelen

-Cafeïne

-Gokken

-Internet

-Gamen

-Seks

In theorie zou je overal verslaafd aan kunnen raken:

Alles wat jou een goed gevoel geeft en daar niet meer mee kunt stoppen zou je een verslaving kunnen noemen.

Hoe snel raak je verslaafd?

Fasen en functies van gebruik.

1.Kennismaking

2.Experimenteren

3.Sociaal gebruik

4.Problematisch gebruik

5.Verslaving

Eerste stap begint altijd met kennismaken en experimenteren. Vaak gebeurd dit op vroege leeftijd. Groot deel daarvan raakt daarvan niet verslaafd. Sociaal gebruik kom je tegen wanneer je op een feestje bent waar word genuttigd. Ook hangt het er van af in welke groepen je je begeeft. Het wordt problematisch wanneer je je gevoelens probeert te onderdrukken en je beter kunt functioneren in sociale situaties.

Problematische wordt een verslaving wanneer het meer wordt uitgebreid en altijd een middel nodig hebt om te functioneren of gevoelens probeert te onderdrukken.

Dan heb je nog de fasen van verslaving. (Zie figuur VNN cycle of addiction)

Hierin staan de factoren die de verslaving kunnen onderhouden of verergeren.

1. Emotionele trigger. (emotioneel moment)

2. Creaving is de trek die iemand ervaart.

3. Ritual (ritueel die iemand heeft waar je moeilijk afstand van kunt doen)

4. Using (het gebruik zelf waar ze moeilijk mee kunnen stoppen)

5. Guilt (schuldgevoel die mensen ervaren wanneer ze proberen te stoppen.

Wat levert het gebruik op?

-Ontspanning, rust in lichaam en hoofd

-Neemt angst, en negatieve emoties weg

Door gebeurtenissen of sociale omgang:

Heftig verleden kan er voor zorgen dat iemand gaat bgebruiken om de gevoelens te onderdrukken. Ook zie je dat wanneer iemand moeite heeft met functioneren binnen en groep grijpt naar middelen om zich beter te kunnen bewegen binnen de groep.

Wanneer heb je nu een verslaving?

– Veel vaker gebruiken dan gepland

– Mislukte pogingen of minderen of te stoppen

– Sterk verlangen om te gebruiken

– Door gebruik tekort schieten op het werk, school of thuis

– Doorgaan met gebruik ondanks problemen in relaties

– Opgeven van hobby’s, sociale activiteiten of werk

– Voortdurend gebruik ondanks verergering lichamelijke of psychische problemen

– Grotere hoeveelheden nodig om het effect nog te voelen.

– Het optreden van ontwenningsverschijnselen die minder hevig worden door meer van de stof te gebruiken.

Welk middelen zijn het meest verslavend?

-Moeilijk te zeggen omdat iedereen andere middelen gebruikt.

wel kun lichamelijk zien dat, GHB, sigaretten, heroïne, cannabis zeer verslavend zijn. Meestal gaat over een verslaving wel een proces omdat je niet van de een op andere dag verslaafd bent.

Bio Psycho Sociaal (BPS-Model)

Verklaringsmodel voor verslaving

Biologisch aspect:Verslaving in de hersenen

-Erfelijkheid

-Verandering beloningsysteem

-Verandering beoordelingssysteem

-Psychische stoornis

Prikkel komt binnen via de hersenen, daar word een waarde aan toegekend. Daar geniet je van of niet. Daarvan gaat een deel naar het geheugen. In de prefrontal cortex word dit opgeslagen als positieve of negatieve ervaring. Dit wordt weer terug gestuurd naar de nucleus accumbens en vertaald dit naar goed of slecht, Dit gaan we volgende keer weer doen of niet.

Door langdurige gebruik veranderd deze cyclus. Zie je dat wanneer het beloningsysteem in je hersenen een grotere waarde toekent aan het middel.

Psychisch aspect: verslaving en persoonlijkheid

-Opvoeding

-Erfelijkheid

-Persoonlijke ontwikkeling, kwetsbaarheid

-Houding en overtuiging.

-Omgangsnormen

-Traumatische ervaringen.

(Vraag autisme: is iemand meer vatbaar voor verslaving met autisme?

Mensen met autisme hebben vaak moeite met sociale contacten en interactie. Juist in die situaties kan het zo zijn dan er middelen worden gebruikt om wel te kunnen functioneren binnen een groep.

Sociale aspect:verslaving en de invloed van de omgeving

Verslaving en invloed omgeving:

– Familie en vrienden

– onderwijs

– Culturele tradities

– Sociaal-economische status

Omgeving waar ben je opgegroeid, wat voor opvoeding heb je gehad.

In wat voor vriendenkring ben je opgegroeid. Naar welke school ben je gegaan in welke wijk ben je op gegroeid. Word er wel gedronken niet gedronken

Door een samenhang van de boven genoemde BPS punten kan een verslaving ontstaan.

Gevolgen van verslaving

-Lichamelijke en psychische klachten

-Financiële problemen

-in aanraking met justitie

-huiselijk geweld

-verwaarlozing

-verkeersongevallen

Door de verslaving kun je lichamelijke klachten krijgen.

Voorbeeld alcohol:

Langdurig alcohol gebruik zorgt er voor dat je leverproblemen krijgt. Door gebruikt kunnen psychische klachten optreden. Ook financieel heeft dit gevolgen als je door je verslaving niet meer kunt werken en geen geld meer verdient dit kan leiden tot ruzie en huiselijk geweld. Verwaarlozing van het gezin en jezelf. Kan in aanraking komen met justitie. Gaat onverantwoord autorijden en krijgt of veroorzaakt een verkeersongeval.

Gedragsveranderingsmodel (Prochaska & DiClemente)

In dit model wordt verteld hoe het gedragsmodel in elkaar zit:

De verslaafde start in het voorstadium. Daarna heb je de overweging zal ik wel of niet stoppen. Als je beslist om te stoppen volgt er de actie.

Als actie om te stoppen is dan is het genoodzaakt om vol te houden. Lukt dit dan is het doel bereikt, lukt dit niet dan noemen we dit een terug val en kom je weer uit bij het voorstadium.

Uit ervaringen van het VNN blijkt dat dit model vaker wordt doorlopen.

Hoe kom je van de verslaving af?

Hulp VNN:

-Gesprekken polikliniek

-behandeling en medicatie

-opname in de kliniek

-trainings- of gespreksgroepen

-begeleiding bij wonen, werken en verslavingsreclassering

Zelfhulp:

-gespreksgroepen met lotgenoten

Meestal is stoppen maar het begin. Er moet gekeken worden wat de achterliggende problemen zijn en die moeten vervolgens ook worden op gepakt. Alleen afkicken binnen de kliniek is dan ook vaak niet het grote probleem.

Gecontroleerd gebruik is ook winst. Het doel is om de persoon in kwestie zo te leren om gaan met het middel dat de levensbehoeften verbeteren.

Eens verslaafd altijd verslaafd?

Nee dat is te kort door de bocht. Eenmaal verslavingsgevoelig altijd verslavingsgevoelig. Een verslaving kun je best overwinnen maar je zal altijd moeten en blijven oppassen dat je terug kunt vallen in het oude patroon.

Aandachtsgebied is:

Sociaal media en game verslaving. (Fortnite)

Professionele hulp

Instellingen voor verslavingszorg (regulier)

Een instelling voor verslavingszorg geeft hulp en advies aan mensen die problemen hebben met het gebruik van drugs, alcohol, medicijnen en gokken. Meestal is een verwijzing van de huisarts nodig. Na aanmelding krijg je een afspraak voor een intakegesprek. Hierin bekijk je met een hulpverlener welke hulp het beste bij je past. Vaak zijn daarvoor nog meer gesprekken nodig. Na deze intakefase wordt een plan opgesteld en begint de behandeling. Er kan een wachttijd zijn voor behandeling. Deze varieert per instelling. Een behandeling wordt meestal vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. Wel moet je in sommige gevallen rekening houden met een eigen bijdrage. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar.

Andere organisaties (particulier, antroposofisch, evangelisch)

Er bestaan ook hulpverlenende organisaties buiten de reguliere instellingen voor verslavingszorg. Dit zijn bijvoorbeeld commerciële/particuliere organisaties. Voordeel van hulp zoeken bij een particuliere organisatie is dat er vaak geen wachtlijsten zijn en dat opname direct mogelijk is.

Nadelig zijn de vaak hoge kosten. Mocht je geïnteresseerd zijn in de zorg van een particuliere organisatie, dan kun je het beste even informeren bij je verzekeraar of dit wordt vergoed.

Specialistin verslavingszorg:

Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving. Verslaving op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken of bijvoorbeeld gamen.

VNN wil hen een perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen. Dat doet VNN door het aanbieden van veel verschillende diensten.

Wanneer kom je in aanmerking voor een opname?

Wordt per cliënt beoordeeld. Cliënten zijn meestal al bekend binnen de verslavingszorg. De inschatting wordt door de arts gemaakt meestal al bekend.

Om te ontwennen. Hangt van de middelen af. Netwerk

Hoe werkt de aanmelding:

Eerst is er contact vanuit daar kan er worden gekozen voor een eenmalig advies gesprek of je aanmelden voor hulp. Als je kiest voor aanmelden voor hulp dan belt het VNN om een intakegesprek in te plannen. Het intakegesprek vindt plaats op een van de gevestigde locatie. Daarna zal de behandeling starten.